Blog

Projekt digi tlač

Webový projekt DigiTlač vnikol síce v roku 2015, ale prevadzkovateľ, firma ALDO je tu od roku 1996. Zaoberáme sa výrobou časopisov, kníh, katalógov, brožúr, prospektov, plagátov, billboardov, letákov, vstupeniek, vizitiek, inzerátov, logotypov, corporate identity atď. Od založenie až doteraz, sa snažíme riešiť všetky zákazky ako komplexné tlačiarenské služby, od myšlienky cez realizáciu a distribúciu až po doručenie k zákazníkovi.