Menovky hostí

Menovky hostí je vlastne zasadací poriadok. Určuje kde, ktorí hostia sedia.

Filter